Podział geograficzny Bieszczadów

Dodane: przez: Krystian Bieszczadersi, w kategorii:

Tereny określane przez polskich turystów jako Bieszczady, graniczone są od zachodu Przełęczą Łupkowską oraz dolinami Osławicy i Osławy, za którymi zaczyna się już Beskid Niski. Granca północna jest wyznaczona szosą i linią kolejową Sanok - Ustrzyki Dolne, od wschodu....

...granicą państwową z Ukrainą, którą na południe od Lutowisk aż po Przełęcz Użocką wyznacza górny bieg Sanu, od południa wreszcie granicą ze Słowacją, która biegnie wzdłuż głównego wododziału karpackiego, rozdzielającego na tym odcinku dorzecza Wisły i Dunaju.

Taki podział daje obszar przybierający kształt klina o nieregularnych brzegach, który kieruje się ku południowemu wschodowi. Teren ma rozciągłość równoleżnikową około 60 km i południkową około 50 km.

Jednakże gdyby za punkt odniesienia do podziału Bieszczadów przyjąć kryterium geograficzne, wówczas okaże się, że omówiony teren nie stanowi ani całych Bieszczadów, ani wyłącznie tych gór. W polskiej nauce stosuje się systematykę J. Kondrackiego. Według niej Bieszczady to także góry na południowym wschodzie w głębi Ukrainy, gdzie kończą się mniej więcej doliną Świcy i Przełęczą Wyszkowską, granicząc z Gorganami. Łączna długość pasma Bieszczadów rozumianych w ujęciu geograficznym przekracza 140 km, a około połowa tego pasma leży na terytorium Ukrainy, łącznie z najwyższym szczytem całych Bieszczadów - Pikujem (1405 m). grupy górskiej nie dzieli się według jednego grzbietu, toteż południowa część Bieszczadów należy do Słowacji.

Słowackie mapy nazywają ten teren Górami Bukowskimi, zatem z uwzględnieniem klasyfikacji geograficznej można stwierdzić, ze po stronie polskiej znajduje się tylko część Bieszczadów Zachodnich.

Według tej systematyki granicę Bieszczadów Zachodnich wyznacza dolina Sanu. Obszary położone powyżej tej doliny, czyli Otryt, Żuków, otoczenie Jeziora Solińskiego i wzniesienia wokół Ustrzyk Dolnych, pod względem geograficznym nie są Bieszczadami, a Górami Sanocko-Turczańskimi. Jednakże zdecydowana większość przewodników turystycznych nazywa je Przedgórzem Bieszczadzkim.

Wyżej wymienione jednostki wchodzą w skład Karpat Wschodnich, tworząc ich najdalej na zachód wysuniętą część. Beskid Niski stanowi natomiast Karpaty Zachodnie.

Musisz się zalogować by móc dodawać komentarze:
Zaloguj sie Facebook Google+
×

Dodane komentarze (0)

Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy.

Szukaj w serwisie