Sygnatura

Zakład Kartograficzny Sygnatura istnieje od 1989 roku. Naszą specjalnością są przede wszystkim mapy gór polskich. Im poświęcamy najwięcej czasu. Zaczęliśmy od wydawania map z obszaru całych Tatr i Pienin, sukcesywnie naszym zainteresowaniem obejmowaliśmy kolejne pasma Beskidów i Bieszczady. Pod względem bogactwa treści nie mamy sobie równych. Nazewnictwo na mapach tatrzańskich jest dziełem Witolda Paryskiego - autora przewodnika taternickiego Tatry Wysokie oraz (razem z żoną Zofią Radwańską-Paryską) Wielkiej encyklopedii tatrzańskiej (wspaniałego dzieła, obowiązkowej literatury miłośników Tatr) .

Nasze mapy stanowią całość, posiadają wyraźny, jednolity styl graficzny wyróżniający je spośród mnogości map górskich. Tym co zwraca szczególną uwagę jest bardzo plastyczne i dbające o detale cieniowanie rzeźby terenu oraz rysunek skał. Jego autorem jest Mieczysław Cukierski – wieloletni redaktor-kartograf nieistniejącego już warszawskiego PPWK. Rysunek wychodzący spod jego ręki swoją klasą nawiązuje do prac Eduarda Imhofa – twórcy szwajcarskiej szkoły cieniowania map. Patrząc na takie cieniowanie natychmiast można wskazać rozmaite niuanse ukształtowania terenu niemożliwe do wypatrzenia na cieniowaniu wygenerowanym przez automat GIS-owy. Poziom edytorski i aktualność zawsze najwyższa. Nasze mapy przed każdym wznowieniem są aktualizowane.Weryfikacja treści nie ogranicza się do pracy kameralnej z użyciem internetu i zdjęć lotniczych. Często wyjeżdżamy w teren, gdzie dzięki stosowaniu nowoczesnych narzędzi, w tym GPS, zbieramy wiele precyzyjnych danych.

Wbrew wielu opiniom, że w górach nic się nie zmienia, przy każdym wznowieniu map nanosimy dziesiątki nowych elementów. Udowadniamy w ten sposób, że góry żyją.

Dla rozróżnienia tytułów górskich w naszej bogatej ofercie stworzyliśmy 3 serie map: Rodzinę tatrzańską, Rodzinę beskidzką i Rodzinę sudecką. Każda mapa to inny członek rodziny. Mamy więc tu i męża, i żonę, dziadka, babcię itp. Wszyscy oni ubrani są w piękne góralskie stroje.

Mapy

Mapa Bieszczad

wchodzi w skład Rodziny beskidzkiej stanowiącej zestaw 9 map w skali 1:50 000. Uzupełnienie rodziny stanowią mapy miast i szlaków turystycznych.

Od roku 2013 mapy Sygnatury występują w dwóch kolorach okładek: zielonej i fioletowej.

 

 

Szukaj w serwisie